Gratistjänster från Kustregistret och Solteknik HB

Sökbara geografiska namn på svenska sjökort som POI (point of interest) till Fugawi programvara att ladda ner gratis .
588 gästhamnar att ladda ner gratis till Fugawi programvara. (Kommer under hösten)

Gratis handbok om svenska och åländska hamnanr, geografiska namn, branchregister mm


Kustregistret ges ut av Förlaget MANCAN och är en Gratis handbok om svenska och åländska hamnnar, geografiska namn, branchregister med mera.
Handboken delas ut gratis av turistbyråer och hamnar som finns med i handboken. I handboken finns mycket viktig information om säkerhet, väder, radiokommunikation m.m.
Handboken har också ett Branschregister där du kan söka efter butiker och serviceinrättningar på just den plats du befinner dig.

Solteknik HB ger i samarbete med MANCAN dig möjlighet att via datorn och ditt Fugawi program på ett enkelt sätt ta del av informationen i Handboken Kustregistret.

Geografiska namn på Svenska sjökort, Sökregister.

Här kan du ladda hem ca 36 000 geografiska namn och använda i Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC.
Namnen är sökbara och läggs in i Fugawi som POI (Point Of Interest). Du kan presentera namnen på vilket sjökort eller karta som du vill, namnen ligger som ett extra lager över den karta eller sjökort som du för tillfället har på skärmen i ditt Fugawi program.

Du kan antingen visa just det namn du söker efter eller samtliga namn kan presenteras på din skärm
Om du använder funktionen i Fugawi där kartan vrids så kan det ibland vara svårt att läsa namnen på en rastersjökort, speciellt vid färd söderut då namnet då presenteras upp och ner. Men med alla geografiska namnen presenterade som POI så visas dom alltid rättvänt oavsätt färdriktning.


Här laddar du ner Geografiska namn svenska sjökort som POI för Fugawi programvara (8997 KB)

Här har vi gjort en liten manual POI om hur du kan använda namnen i Fugawi programmen. Ladda ner den här.

Gästhamnsförteckning, 588 svenska och åländska båthamnar.

Kommer senare under hösten.


Solteknik HB
Örkällan - 614 92 Söderköping
Tel:0121-131 72 - Fax: 0121-29084
Tillbaka till solsidan