Hur bra är mottagarna från QStarz?
BT-Q1000X, BT-Q1300S och BT-Q890?


Qstarz GPS

Alla ovanstående GPS mottagare har följande gemensamt:
. För att testa om verkligheten stämmer överens med teorin så lät vi testa BT-Q1000X. Under ca 2 timmar kördes den mot en PC och programmet vi använde var VisualGPS. Se vänstra bilden nedan
Många har uppfattningen att man ändå inte kan tillgodogöra sig mera än 12 satelliter på vår del av klotet men här visar BT-Q1000X att så inte är fallet.
GPS mottagaren var inställd på att sända positionen 5 gånger/sekund (5hz) och likaså togs DGPS signalen Från EGNOS.
Bilden nedan visar att noggrannheten var mycket hög med värden som vi aldrig tidigare sett på en standard GPS mottagare.

Noggrannheten i longitudsled var under mätperoden 0,34 m och i latitudsled 0,94 m. D.v.s. under mätperioden så fanns positionen inom en ruta på mindre än 1 kvadratmeter. Häpnadsväckande!
Under mätperioden kan vi också se att GPS mottagaren nyttjade som mest 16 satelliter för sin positionsbestämmning.

noggrannhet btq1000x_Visualgps.jpg (297488 bytes)Färdspår BT-Q890 i Norrköping

Ytterligare test gjordes med BT-Q890, se högra bilden ovan som lades på instrumentbrädan innanför framrutan i en bil, kopplades via Bluetooth till en mini PC ASUS Pee PC 901 som loggade färdvägen (blå heldragen linje) i Fugawi Global Navigator med Vägkartan och flygbilder.
Vi har aldrig sett en GPS mottagre som ger så bra resultat vid plotting. OBS att positionen i datorn är fritt kopplad och inte som i måga vägnavigatorer där positionen "tvingas" till rätt väg.
BT-Q890 var inställd att sända positionen 5 gånger i sekunden. Resultatet är så bra att man kan se vilken sida av en normal landsväg som vi körde. Man kan även se hur bilen placerades i rodeller.
Detta är ingen anpassad test utan vi har kört flera sådan tester med samma goda resultat.

Vi utser därför dessa GPS mottagare till marknades utan tvekan bästa GPS mottagare.
Jämför gärna själv med din egen GPS.
Att sedan Qstarz GPS mottagarna är små lätta och snygga att se på med kompletta mjukvaror som medföljer är ju ytterligare bara plus.
Solteknik HB - Örkällan - 614 92 Söderköping
Tel:0121-131 72 - Fax: 0121-29084
 [Solsidan] [E-post]
Gör din beställning redan idag via vår internetbutik