Digitala Sjökort i rasterstandarden BSB för Navigation i PC eller Mac datorer.

Underlaget till sjökorten tas digitalt direkt från respektive sjöfartsverks originaldata och är helt identiskt med motsvarande pappersjökort.


Vem anväder våra sjökort? Både fritidsbåtägare och profsen använder våra digitala sjökort. Här nedan kan du se en bild på Fiskeriverkets forskningsfartyg ARGOS som använder våra sjökort. Vill du se mera information vad fartyget ARGOS arbetar med så klicka här.

Fiskeriverkets forskningsfartyg ARGOS


Köp våra sjökort direkt på nätet genom att tanka hem och betala med ditt kreditkort
Klicka här för mera info och köpBilden ovan visar del av sjökort 612
Nu kan du få samtliga Svenska skärgårdskort, specialer och kustkort och vissa Finska sjökort på CD i BSB format. Klicka här för översikt av specialer, skärgårdskort, kustkort, numrering och indelningen av sjökort över Svenska kusten med angränsande farvatten.

Klicka här för att hämta översikt och indelning på Svenska sjökort i pdf format

Ladda ner sjökorten från nätet
Nu kan du ladda ner våra kartor och sjökort i BSB format direkt från nätet och sedan köpa en Registersnyckel för att öppna den nedladdade filen. Indelningen av de olika produkterna framgår av nedanstående tabell. Hur stort område varje sjökortsområde täcker kan du se genom att klicka i rutan för området i kolumnen "CD nr". Du kan också när du vill under det kalenderår du köpt kartan/sjökortet ta hem eventuella uppdateringar genom att ladda ner filen på nytt. Du behöver i det fallet inte köpa någon ny Registernyckel utan använd den du redan har köpt. Din Registernyckel (RegKey) gäller för uppdateringar under hela det kalenderår som du köpt nyckeln.


Klicka här för köpa sjökorten genom att ladda hem sjökortet från nätet.
Klicka här för att köpa sjökorten på CD.

Sjökorten är anpassade till användning i handatorer med operativsystem PALM eller Pocket PC och lämplig programvara

Svenska sjökort

CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan CD skiva pris inkl. moms Nedladdning pris inkl. moms
CDSV Haparanda till Strömstad
Alla svenska sjökort som ingår i vår serie med BSB kort. Inklusive Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren, Dalaslands kanal, Göta kanal och Strömsholms kanal 2995:- 2695:-
CDS12 Bottenviken Bottenhavet
Översiktskort 41, 42, 51, 52, 53 skärgårdskort 411, 412, 413, 414, 415, 421, 422, 511, 512, 513, 514, 522, 523, 524, 525, 532, 533, 534, 535, 536, specialerna 4101, 4151, 4211, 5121, 5331, 5341 515 1180:- 1095:-
CDS34 Stockholms skärgård Ostkusten Gotland
Översiktskort 7, 61 72, 73 skärgårdskort 611, 612, 613, 615, 616, 719, 617, 621, 622, 623, 624, 711, 731 specialerna 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6162, 6163, 6171, 6181, 6172, 6173, 6181, 6211, 6212, 6231, 6241 1180:- 1095:-
CDS56 Sydkusten Västkusten
Översiktskort 74, 81, 9, 92, 93 skärgårdskort 712, 713, 714, 821, 822, 829, 839, 921, 922, 923, 924, 925, 931, 932, 933, 934, 935, 936 specialerna 8221, 9211, 9221, 9313, 9321, 9331 1180:- 1095:-
CDS7 Vänern och Vättern
Skärgårdskort 121, 131, 132, 133, 134, 135, special 1331, 1351 495:- 450:-
CDS8 Mälaren och Hjälmaren
Skärgårdskort 111, 112, 113, 114, special 1131, 295:- 250:-
CDS23 Göta kanal
OBS ändrat utsträckning, Mem - Sjötorp inklusive hela Vättern sjökort 121 295:- 250:-
CDS24 Dalslands kanal
Båtsportkort Dalsland kanal 295:- 250:-
CDS25 Strömsholms kanal
Båtsportkort Strömsholms kanal 295:- 250:-Svenska digitala sjökort på CD skiva anpassade till Sjöfartsverkets båtsportkort i A3 format
CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan CD skiva pris inkl. moms Nedladdning pris inkl. moms
CD31 Stockholm norr
Översiktskort 61 skärgårdskort 535, 536, 611, 612, 613 295:- 250:-
CD32 Stockholm mitt
Översiktskort 61 skärgårdskort 615 special 6141, 6142, 6143, 6144, 6145, 6163, 295:- 250:-
CD33 Stockholm syd
Översiktskort 61, skärgårdskort 616, 617 special 6162, 6163, 6171, 6172, 295:- 250:-
CD41 Ostkusten
Översiktskort 72, skärgårdskort 617, 621, 622, 623 special 6172, 6173, 6211, 6212, 6231 395:- 350:-
CD51 Kalmarsund
Översiktskort 72, 81 skärgårdskort 623, 624, 711, 712, 713, special 6231, 6241 295:- 250:-
CD52 Hanöbukten
Översiktskort 74, skärgårdskort 714, 821, 822, 839, special 8221 295:- 250:-
CD61 Västkusten syd
Översiktskort 92, 93 skärgårdskort 925, 931, 932, special 9321, 9312, 9313, 295:- 250:-
CD62 Västkusten norr
Översiktskort 93, skärgårdskort 932, 933, 934, 935, 936, special 9331 295:- 250:-


Finska sjökort
CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan CD skiva pris inkl. moms Nedladdning pris inkl. moms
CDF12 Helsingfors - Åland Skärgårdskort 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 1395:- 1295:-
(Licence Number: Swedish Maritime Administration 03-01457 och Finnish Maritime Administration FMA 41/721/2000)

Klicka här för att ta hem ovanstående tabell i pdf format

Önskar du komponera en egen CD väljer du själv vilka sjökort du vill ha på CD skivan. Kostnaden för varje sjökort är då 79 kr (gäller Svenska och Finska sjökort).
För själva CD skivan betalar du en engångskostnad på 45 kr.

Kostnadsexempel:
3 st sjökort på en CD kostar 3 X 79 + 45 = 287 kr.
På en CD skiva kan upp till 60 olika sjökort läggas in.


Norska sjökort
CD nr Följande sjökort ingår i CD skivan pris inkl. moms
CDN1 Oslofjorden - Larvik skärgårdskort 1295:-
CDN2 Larvik - Lindesnes skärgårdskort 1295:-
CDN3 Lindesnes - Stavanger skärgårdskort 1295:-
CDN4 Stavanger - Bergen skärgårdskort 1295:-
CDN5 Bergen - X skärgårdskort 1295:-


Uppdatering av Svenska sjökort:
Uppdatering av äldre utgåvor, max 5 år gamla, av Svenska sjökorten I BSB formatet från Solteknik HB kan göras med 50% reduktion av våra rekommenderade utpriser.
Tidigare inköpt sjökorts CD skickas eller lämnas till oss eller någon av våra återförsäljare. Kunden får köpa en motsvarande sjökorts CD av årets upplaga (Edition 2004) med 50% rabatt räknat på våra rekommenderade utpriser för nya CD skivor . Erbjudandet gäller för CD-skivans ursprungliga köpare och inköpet skall styrkas med kvitto eller motsvarande.

Ex1: Kunden lämnar en CD3 och får köpa en ny skiva av CD3, Edition 2004 och betalar 647:- inkl moms till försäljningsstället.

Vi kommer inte att kreditera eventuella kopior på våra original sjökorts CD.


Gratis nedladdning av gästhamnar och naturhamnar Arholma_Landsort upplaga 2004 Landsort-Skanör upplaga 2006

Gratis nedladdning av gästhamnar och naturhamnar ur ovanstående guideböcker För Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC version 4.xx klicka här

Tryck på knappen för att handla i butiken


Solteknik HB
Örkällan - 614 92 Söderköping
Tel:0121-131 72 - Fax: 0121-29084
Klicka här för order onlineTillbaka till solsidan