Gratis Fugawi 10-dagars demoversion - klicka här för att ladda ner (32 MB)

Den 10-dagars demonstrationsprogrammet ger dig möjlighet att gratis prova både Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC Ver. 4.

Demoversionen har alla funktioner med några få undantag:

      1. Programvaran måste startas om varje timme.
      2. PDA programmet (Palm and Pocket PC) är begränsat till två kartor.

                 OBS:
                 - Du kan starta Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC Ver. 4 i demonstrationsmod från den nedladdade setupfilen.

                 - Du kommer att kunna utvärdera Fugawi under 10 dagar från den första dagen du startar programmet.

                 - Begränsningararna finns naturligtvis inte i den köpta versionen.


Gratis demo kartor (Data Pack) - Klicka här för att ladda ner (75 MB)

  OBS: Filtillägget på filen måste vara .DPZ. En del webbrowsers ändrar automatiskt filtillägget från .DPZ till .ZIP. Om filnamnet är FugawiDemoDataPackR1.zip (, namnändra den till FugawiDemoDataPackR1.dpz innan du använder den i Verktyg|Installera Data Pack för att installera den i Fugawi.

Fugawi programvaran stöder många olika kartor och sjökort, många av dom kan vara gratiskartor som kan hämtas på Internet. För att hjälpa dig med att utvärdera Fugawi programvaran prova med att ladda hem gratis Demo Data Pack. Några av kartorna kommer som gratiskartor tillsammans med Fugawi, några av kartorna kan laddas hem gratius från Internet, och ytterligare några finns att köpa.

Nedan finns en lista på kartor som finns i Demo Data Pack:

Demo Data Pack (för användning i Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC programvara i demomod)
Karta / Datatyp: Beskrivning: komplett data tillgänglig från: OBS:
       
Fugawi Street Overlay™ Detaljerade gatukarta i San Francisco.

Fugawi Street Overlay följer med i Bonus Data Pack i olika förpackningar* versioner av Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC inligt nedan:

 • USA Boxed Version - Inkluderar detaljerade gatukartor i USA
 • Canadian Boxed Version - Inkluderar detaljerade gatukartor i Kanada
 • European Boxed Version - Inkluderar detaljerade gatukartor i Europe
 • International Boxed Version - Innehåller ingen detaljerad gatukarta
Street Data är i Fugawi GMF format.
Fugawi Map of America™

Ett exempel på topografiska kartor i skala 1:100,000 lfinns i Fugawi Map of America.

Komplett topografisk karta i skala 1:100,000 över hela USA finns med i Fugawi Map of America produkten.  
Fugawi Map of America XL™

Ett exempel på topografisk karta i skala 1:24 000 finns med iFugawi Map of America XL.

Komplett topografisk karta i skal 1:24,000 tillgänglig för varje stat, finns i Fugawi Map of America XL produkten.  
NOAA ENC® Charts
Exempel på NOAA Electronic Navigational Charts (NOAA ENC®) som täcker inloppet till hamnen i San Francisco och delar av San Francisco Bukten

En kopletta NOAA ENC sjökort över kustvattnen i USA finns i Bonus Data Pack i vissa förpackade * versioner av Fugawi Marine ENC enligt följande:

 • USA Boxed Version - Inkluderar alla tillgängliga NOAA ENC sjökort
 • Canadian Boxed Version - Inkluderar alla tillgängliga NOAA ENC sjökort
 • European Boxed Version - Innehåller inga NOAA ENC sjökort
 • International Boxed Version - Innehåller inga NOAA ENC sjökort

NOAA ENC sjökort kan laddas hem gratis från: http://nauticalcharts.noaa.gov/mcd/enc/index.htm

ENC sjökort stöds enbarta av Fugawi Marine ENC.

Tillgängliga för gratis nedladdning.

 

 

NOAA RNC® sjökort
Exempel på NOAA Raster Navigational Charts (NOAA RNC™ in BSB Format) över San Francisco hamninlopp och delar av San Francisco Bukten.

NOAA RNCs kan laddas ned gratis från : http://nauticalcharts.noaa.gov/mcd/Raster/download.htm

Tillgängliga för gratis nedladdning.
Flygfoto (DOQQ) över NE San Francisco Detta är ett USGS Digitalt Ortofoto (DOQQ) över delar av staden San Francisco. Datan kommer från USGS Seamless Data Distribution System där DOQQ's över Kalifonien kan laddas ned gratis, i GeoTiff format. Tillgänglig via gratis nedladdniong.
Orter i Kalifonien Den här filen innehåller sökbara orter i Kalifonien. Ortena kan plottas på alla kartor i Fugawi.

 

Det komplette ortnamnsregistret finns i Bonus Data Pack i olika förpackade* versioner av Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC enligt föjande:

 • USA Boxed Version - Ortnamn i USA
 • Canadian Boxed Version - Ortnamn i Kanada
 • European Boxed Version - Ortnamn i Europa
 • International Boxed Version - Ortnamn over hela världen
 
Höjddata Höjddata över del av USA i området runt San Francisco, California.

 

Höjddata finns i Bonus Data Pack i olika förpackade * versioner i Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC enligt följande:

 • USA Boxed Version - Höjddata över USA
 • Canadian Boxed Version - Höjddata över Kanada
 • European Boxed Version - Höjddata över Europa
 • International Boxed Version - Höjddata över världen utom Nordamerika och Europa
Höjddata behövs för visning av 3D kartor i Fugawi
 

* Att Observera: Bonus Data Pack levereras som DVD i programkartongen i versionerna Fugawi Global Navigator och Fugawi Marine ENC. De som köper Fugawi online kan köpa Data Pack i separat försändelse.

 

Gratis 30-day demo av Fugawi UK Digital Maps och Fugawi SkyView UK - Klicka här för nedladdning

 

Tillbaka till Fugawi sidan